KVALITETSPOLICY

Högsta kvalitet och service är en grundförutsättning för att påtala det mest grundläggande i vår verksamhet vilket är avgörande för hur vi skall uppfattas på marknaden.

  • Produkter och tjänster skall levereras med en kvalitet som motsvarar kundens behov och mer än väl dennes förväntningar
  • Kvalitén skall kännetecknas av bästa tekniska säkerhetslösningar till konkurrenskraftiga priser levererade med hög service och kompetens
  • Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 skall stödja utvecklingen av företaget och våra medarbetare. Kompetens, engagemang och personligt ansvar hos varje medarbetare är grunden för den totala kvalitén
  • Alla medarbetare inom företaget har ansvar för kvalitén och är skyldiga att verka för att uppfylla och utveckla kvalitetskraven samt medverka till ständiga förbättringar

 

Nöjda kunder.
Skybox är ett kundstyrt företag, det innebär att det är du som kund som bestämmer hur vi agerar och levererar. Vi gör vårt yttersta för att ge dig högsta service hela tiden och vi kan bevisa det.
Genom att mäta hur nöjda våra kunder är blir det enkelt att upptäcka brister och fel, detta gör vi enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001.

Kvalitét och hållbarhet.
Vi på Skybox arbetar med ett flertal av världens ledande fabrikat för säkerhetsprodukter, dock så mäter vi även på pris, garantitid, leveranskapacitet och lång erfarenhet. Det är alltså inte bara vid inköp vi mäter dessa värden utan ser även till att produkten även kommer att fungera som avsett en lång tid framöver. Detta gynnar våra kunder och dessutom vår miljö.